10 اشتباهی که به مغز آسیب می رساند | بیماری

: 10 اشتباهی که به مغز آسیب میرسونه

: No Breakfast
نخوردن صبحونه

People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level
کسائی که صبحونه نمی خورن قند خونشون به سطح پائین تری افت می کنه

This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration
این باعث تامین ناجور مواد غذائی واسه مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می شهOvereating
پرخوری

It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental power
این باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگهای مغز) شده و منتهی به کاهش قدرت ذهنی می شه

Smoking
مصرف دخانیات

It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease
این باعث کوچیک شدن چند برابری مغز و منتهی به فراموشی می شهHigh Sugar consumption
مصرف زیاد قند و شکر

Too much sugar will interrupt the absorption of proteins
مصرف زیاد قند و شکر جذب پروتئین و مواد غذائی رو متوقف می کنه

and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development
و منتهی به سوء تغذیه و شاید مشکل در رشد مغزی می شهAir Pollution
آلودگی هوا

The brain is the largest oxygen consumer in our body
مغز بزرگترین مصرف کننده اکسیژن در بدن ماست

Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency
دمیدن هوای آلوده باعث کاهش اکسیژن تامینی مغز شده و منتهی به کاهش کارآیی مغز می شهSleep Deprivation
کمبود خواب

Sleep allows our brain to rest
خواب به مغزمون اجازه استراحت میده

Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells
دوره طولانی کاهش خواب منجر به شتاب گیری مرگ سلولهای مغزی می شهHead covered while sleeping
پوش,ندن سر به هنگام خواب

Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide
خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش تجمع دی اکسید کربن

and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects
و کاهش تجمع اکسیژن شده و منتهی به اثرات داغون کننده مغزی می شهWorking your brain during illness
کار کشیدن از مغزتون در هنگام مریضی

Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain as well as damage the brain
کار سخت یا مطالعه در زمان مریضی ممکنه منتهی به کاهش کارآئی مغز و در نتیجه آسیب مغزی شهLacking in stimulating thoughts
کاهش افکار مثبت

Thinking is the best way to train our brain
فکر کردن بهترین راه واسه تمرین دادن به مغزمونه

acking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage
کاهش افکار مثبت مغزی ممکن است باعث کوچیک شدن مغز شهTalking Rarely
کم حرفی

Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain
مکالمات ذهنی (ذهنی) منتهی به نبود گسترش بهره وری از مغز می شه


 

 

جفت و جور و تنظیم : پایگاه تکناز

.

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *